แบบเสื้อช็อปช่าง – ยูนิฟอร์ม

    ยูนิฟอร์ม (Unifom)

คือชุดเครื่องแบบหรือชุดประกอบส่วนที่สมาชิกหรือผู้ใช้เดินทางด้วยกันและมีลักษณะเด่นที่แสดงถึงตำแหน่ง หน้าที่ หรือสังกัดของผู้สวมใส่ อาจเป็นเครื่องแบบทางทหาร แบบการแต่งกายทางอาชีพ เครื่องแบบทางกฎหมาย เครื่องแบบทางการแพทย์ เป็นต้น ยูนิฟอร์มมักถูกออกแบบให้มีความสอดคล้องกับบรรยากาศและสถานการณ์ของงานที่จะใช้งาน และมีประโยชน์ในเรื่องการระบุตัวตนและสื่อสารกับผู้อื่น

ช็อปช่างแขนยาว

ช็อปช่างแขนยาว SL-36

ช็อปช่างแขนยาว

ช็อปช่างแขนยาว SL-35

ช็อปช่างแขนยาว

ช็อปช่างแขนยาว SL-34

ช็อปช่างแขนยาว

ช็อปช่างแขนยาว SL-33

ช็อปช่างแขนยาว

ช็อปช่างแขนยาว SL-32

ช็อปช่างแขนยาว

ช็อปช่างแขนยาว SL-31

ช็อปช่างแขนยาว

ช็อปช่างแขนยาว SL-30

ช็อปช่างแขนยาว

ช็อปช่างแขนยาว SL-29

ช็อปช่างแขนยาว

ช็อปช่างแขนยาว SL-28

ช็อปช่างแขนยาว

ช็อปช่างแขนยาว SL-27

ช็อปช่างแขนยาว

ช็อปช่างแขนยาว SL-26

ช็อปช่างแขนยาว

ช็อปช่างแขนยาว SL-25

ช็อปช่างแขนยาว

ช็อปช่างแขนยาว SL-24

ช็อปช่างแขนยาว

ช็อปช่างแขนยาว SL-23

ช็อปช่างแขนยาว

ช็อปช่างแขนยาว SL-22

ช็อปช่างแขนยาว

ช็อปช่างแขนยาว SL-21

ช็อปช่างแขนยาว

ช็อปช่างแขนยาว SL-20

ช็อปช่างแขนยาว

ช็อปช่างแขนยาว SL-19

ช็อปช่างแขนยาว

ช็อปช่างแขนยาว SL-18

ช็อปช่างแขนยาว

ช็อปช่างแขนยาว SL-17

ช็อปช่างแขนยาว

ช็อปช่างแขนยาว SL-16

ช็อปช่างแขนยาว

ช็อปช่างแขนยาว SL-15

ช็อปช่างแขนยาว

ช็อปช่างแขนยาว SL-14

ช็อปช่างแขนยาว

ช็อปช่างแขนยาว SL-13

ช็อปช่างแขนยาว

ช็อปช่างแขนยาว SL-12

ช็อปช่างแขนยาว

ช็อปช่างแขนยาว SL-11

ช็อปช่างแขนยาว

ช็อปช่างแขนยาว SL-10

ช็อปช่างแขนยาว

ช็อปช่างแขนยาว SL-09

ช็อปช่างแขนยาว

ช็อปช่างแขนยาว SL-08

ช็อปช่างแขนยาว

ช็อปช่างแขนยาว SL-07

ช็อปช่างแขนยาว

ช็อปช่างแขนยาว SL-06

ช็อปช่างแขนยาว

ช็อปช่างแขนยาว SL-05

ช็อปช่างแขนยาว

ช็อปช่างแขนยาว SL-04

ช็อปช่างแขนยาว

ช็อปช่างแขนยาว SL-03

ช็อปช่างแขนยาว

ช็อปช่างแขนยาว SL-02

ช็อปช่างแขนยาว

ช็อปช่างแขนยาว SL-01

ช็อปช่างแขนยาว

ช็อปช่างแขนยาว SL-36

ช็อปช่างแขนยาว

ช็อปช่างแขนยาว SL-35

ช็อปช่างแขนยาว

ช็อปช่างแขนยาว SL-34