ปกไขว้ X-02

ขนาดเส้นขลิบ 3 x 3 มม. เท่ากัน 1 เส้น (เดี่ยว) เว้นปลายปก 5 มม.

Description