Banner Pro X

Extreme Polo

สามารถทนต่อแรงดึงหรือแรงบิดได้ดี

ฉีกขาดได้ยากกว่าผ้าทั่วไป

This fabric is light weight

and cool to the skin.

ด้วยความสามารถในการระบายอากาศได้ดี
ทำให้แห้งไว ไม่รู้สึกเหนอะหนะเวลามีเหงื่อออกเยอะ

Pro X template 04 scaled
Pro X template 05 scaled
Pro X template 06 scaled
Pro X template 07 scaled

4-way stretch fabric

ยืดหยุ่นได้ 4 ทิศทาง ให้คุณเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นในทุกทิศทาง