COVER PANTS 01 scaled

กางเกง

          ที่ MIXPRINT นอกจากรับผลิตยูนิฟอร์มต่างๆแล้ว เรามีบริการผลิตกางเกงรูปทรงแบบต่างๆ ด้วยผ้า Mix-Twill คุณภาพต่างๆ ไม่ว่าท่านจะสั่งกางเกงพร้อมเสื้อ หรือว่าต้องการสั่งกางเกงต่างหากเรายินดีบริการ พร้อมไม่จำกัดจำนวนการสั่งซื้อขั้นต่ำ ท่านสามารถเลือกรูปแบบกางเกงได้จากแบบด้านล่าง ด้วยการออกแบบและตัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นทรงลำลอง ทรงเข้ารูปหรือว่าทางกางเกงสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม