โรงงานผลิตเสื้อโปโล ยูนิฟอร์ม
ปก Air-Flow โรงงานผลิตเสื้อโปโล ยูนิฟอร์ม ราคาถูก

ปก Air-Flow

ระบายความอับชื้น

ความเย็นสบาย

มีรูระบายอากาศ

ปก Air-Flow
ปก Air-Flow สบายกว่า 90%
ปกทั่วไป
ปกทั่วไป 10%

ปกเสื้อรูปแบบต่างๆ

เบื่อมั้ยกับรูปแบบปกแบบเชยๆเดิมๆ พบกับรูปแบบปกใหม่ๆได้ที่นี่ ที่ MIXPRINT ท่านสามารถเลือกรูปแบบปกเสื้อแบบต่างๆได้จาก Catalog ปกชนิดต่างๆของเราหรือสามารถสั่งทอพิเศษเป็นตัวอักษรหรือว่าลายที่ท่านต้องการได้ ด้วยเทคโนโลยีพิเศษในการทอปกแบบ 3 Step Collar หนึ่งเดียวในประเทศ ช่วยลดปัญหาการกระดกและปกม้วนของปกเสื้อ นอกจากนั้นปกขลิปของเราทุกชิ้นจะมีเส้นใยพิเศษ LYCRA ซึ่งช่วยลดการม้วนของปกด้วยเช่นกัน

Level ปก Recovered2 2
Level ปก Recovered10
 • All
 • Collar-type
 • ปกคลาสสิก
 • ปกสก๊อต
 • ปกสปอร์ต
 • ปกหมากรุก
 • ปกอักษร
 • ปกแอล
 • ปกไขว้
All
 • All
 • Collar-type
 • ปกคลาสสิก
 • ปกสก๊อต
 • ปกสปอร์ต
 • ปกหมากรุก
 • ปกอักษร
 • ปกแอล
 • ปกไขว้
CL 01
ปกคลาสสิก CL-01
CL 02
ปกคราสสิก CL-02
CL 03
ปกคราสสิก CL-03
CL 04
ปกคลาสสิก CL-04
CL 05
ปกคลาสสิก CL-05
CL 06
ปกคลาสสิก CL-06
CL 07
ปกคลาสสิก CL-07
CL 08
ปกคลาสสิก CL-08
CL 09
ปกคลาสสิก CL-09
CL 10
ปกคลาสิก CL-10
CL 11
ปกคลาสสิก CL-11
CL 12
ปกคลาสสิก CL-12
CL 13
ปกคลาสสิก CL-13
CL 14
ปกคลาสสิก CL-14
CL 15
ปกคลาสสิก CL-15
CL 16
ปกคลาสสิก CL-16
CL 17
ปกคลาสสิก CL-17
CL 18
ปกคลาสสิก CL-18
CL 19
ปกคลาสสิก CL-19
CL 20
ปกคลาสสิก CL-20
CL 21
ปกคลาสสิก CL-21
CL 22
ปกคลาสสิก CL-22
CL 23
ปกคลาสสิก CL-23
CL 24
ปกคลาสสิก CL-24
CL 25
ปกคลาสสิก CL-25
CL 26
ปกคลาสสิก CL-26
CL 27
ปกคลาสสิก CL-27
CL 28
ปกคลาสสิก CL-28
CL 29
ปกคลาสสิก CL-29
CL 30
ปกคลาสสิก CL-30
CL 31
ปกคลาสสิก CL-31
CL 32
ปกคลาสสิก CL-32
CL 33
ปกคลาสสิก CL-33
CL 34
ปกคลาสสิก CL-34
SC01 SC02 1 1
ปกสก๊อต SC-01
SC01 SC02 2 1 1
ปกสก๊อต SC-02
SC03 SC04 1 1
ปกสก๊อต SC-03
SC03 SC04 2 1
ปกสก๊อต SC-04
SC05 SC06 1 1
ปกสก๊อต SC-05
SC05 SC06 2 1
ปกสก๊อต SC-06
SP 01 1
ปกสปอร์ต SP-01
SP 02 1
ปกสปอร์ต SP-02
SP 03 1
ปกสปอร์ต SP-03
SP 04 6
ปกสปอร์ต SP-04
SP 05 6
ปกสปอร์ต SP-05
SP 06 3 1
ปกสปอร์ต SP-06
SP 07 6
ปกสปอร์ต SP-07
SP 08 3
ปกสปอร์ต SP-08
SP 09 1
ปกสปอร์ต SP-09
SP 10 5
ปกสปอร์ต SP-10
SP 11 5
ปกสปอร์ต SP-11
SP 12 2
ปกสปอร์ต SP-12
HM 01 4
ปกหมากรุก HM-01
HM 02 5
ปกหมากรุก HM-02
HM 03 5
ปกหมากรุก HM-03
HM 04 5
ปกหมากรุก HM-04
HM 05 5
ปกหมากรุก HM-05
HM 06 1
ปกหมากรุก HM-06
HM 07 1
ปกหมวกรุก HM-07
HM 08 4
ปกหมากรุก HM-08
SHM 015
ปกหมวกรุก SHM-01
SHM 02 4
ปกหมากรุก SHM-02
SHM 03 1
ปกหมวากรุก SHM-03
SHM 03 1
ปกหมวกรุก SHM-04
SHM 015 1
ปกหมากรุก SHM-05
SHM 06 4
ปกหมากรุก SHM-06
SHM 07 6
ปกหมากรุก SHM-07
SHM 08 6
ปกหมวากรุก SHM-08
LE 01 5
ปกอักษร LE-01
LE 02 6
ปกอักษร LE-02
LE 03 3
ปกอักษร LE-03
LE 04 1
ปกอักษร LE-04
LE 05 6
ปกอักษร LE-05
LE 06 5
ปกอักษร LE-06
ThumL01 1
ปกแอล L-01
ThumL02
ปกแอล L-02
ThumL03
ปกแอล L-03
ThumL201
ปกแอล L2-01
ThumL202
ปกแอล L2-02
ThumL203
ปกแอล L2-03
ThumL204
ปกแอล L2-04
ThumL205
ปกแอล L2-05
ThumL206
ปกแอล L2-06
ThumL207
ปกแอล L2-07
ThumL208
ปกแอล L2-08
ThumL209
ปกแอล L2-09
ThumL210
ปกแอล L02-10
ThumL211
ปกแอล L02-11
ThumL212
ปกแอล L2-12
ThumM01 1
ปกแอล MC-01
ThumM02
ปกแอล MC-02
ThumM03
ปกแอล MC-03
x 01
ปกไขว้ X-01
x 02
ปกไขว้ X-02
x 03
ปกไขว้ X-03
x 04
ปกไขว้ X-04
x 05
ปกไขว้ X-05
x 06
ปกไขว้ X-06
x 07
ปกไขว้ X-07
x 08
ปกไขว้ X-08
x 09
ปกไขว้ X-09
x 10
ปกไขว้ X-10
x 11 1
ปกไขว้ X-11
x 12
ปกไขว้ X-12
x 13
ปกไขว้ X-13
x 14
ปกไขว้ X-14
x 15
ปกไขว้ X-15
x 16
ปกไขว้ X-16
x 17
ปกไขว้ X-17
x 18
ปกไขว้ X-18
Custom CU 01 1
Custom CU-01
Custom CU 02 6
Custom CU-02
Custom CU 03 6
Custom CU-03
Custom CU 04 5 1
Custom CU-04
Custom CU 05 6
Custom CU-05
Custom CU 06 3
Custom CU-06
Custom CU 07 3
Custom CU-07
Custom CU 08 5
Custom CU-08
new ขึ้นเว็บ 1
ปกเสื้อ 2019-01
สมาร์ท SM 01 1
ปกสมาร์ท SM-01
SM 02 6
ปกสมาร์ท SM-02
SM 03 6
ปกสมาร์ท SM-03
SM 05 5
ปกสมาร์ท SM-05
SM 06 5 1
ปกสมาร์ท SM-06
SM 07 4
ปกสมาร์ท SM-07
SM 08 5
ปกสมาร์ท SM-08
SM 09 4
ปกสมาร์ท SM-09
SM 10 4
ปกสมาร์ท SM-10
SM 04 4 2
ปกสมาร์ท SM-04
Scroll to Top