ช่องทางการติดต่อเพื่อสั่งสินค้า

ขั้นตอนการสั่งซื้อ ติดต่อ
ขั้นตอนการสั่งซื้อ ติดต่อ
ขั้นตอนการสั่งซื้อ ติดต่อ
ขั้นตอนการสั่งซื้อ ติดต่อ

เงื่อนไขในการสั่งผลิต

MIXPRINT 03 scaled
MIXPRINT 11

ทางบริษัทฯ มีบริการขึ้นตัวอย่างงานปัก และงานพิมพ์ บนชิ้นผ้าให้ท่านตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนผลิตงานจริง

MIXPRINT 12

การขึ้นตัวอย่างสินค้า ทางบริษัทฯจะขึ้นตัวอย่างให้ดูภายใน

2-3 วัน หลังจากสรุปแบบตัวอย่างเรียบร้อยแล้ว

MIXPRINT 13

กรณีสั่งผลิต ท่านต้องยืนยันสรุปตัวอย่างที่ถูกต้อง เพื่อยืนยันการผลิตอีกครั้ง

MIXPRINT 14

กรณีท่านต้องการสั่งผลิตสีผ้าที่ไม่มีในสต๊อค ทางบริษัทฯ ขอระยะเวลาในการย้อมผ้า 20-25 วัน

MIXPRINT 15

กรณีท่านเป็นลูกค้าใหม่ ตามกฎระเบียบทางด้านบัญชีของบริษัท จะต้องโอนเงินมัดจำ 35-50% ณ วันสั่งซื้อสินค้า (ขึ้นอยู่กับจำนวนในการสั่งซื้อ)

เงื่อนไขในการชำระเงิน

MIXPRINT 04 scaled

ช่องทางในการชำระเงิน

MIXPRINT 05 scaled