รีวิว เสื้อโปโล ลูกค้า บริษัทมาริชสา แมนเนจเม้นท์

เสื้อโปโล ใส่สบายไม่ขึ้นขนต้อง Mixprint เท่านั้น ขอขอบคุณลูกค้า บริษัทมาริชสา แมนเนจเม้นท์ ด้วยค่ะ