ที่ Mixpint เราตัดเย็บด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง

ที่ Mixpint เราตัดเย็บด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง

ที่ Mixpint เราตัดเย็บด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง

ระบบการ Backup ของเรานอกจากจะมีการ Backup ข้อมูลเว็บไซต์ให้ตามมาตรฐานปกติแล้ว ลูกค้ายังสามารถ Backup Image ได้ด้วยตนเองผ่าน Control Panel โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมและ Restore ได้ด้วยตนเอง (หรือสามารถเลือกเป็น Auto Backup (image) ได้แต่จะมีค่าใช้จ่ายเดือนละ 100 บาท)

ที่ Mixpint เราตัดเย็บด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง

ระบบการ Backup ของเรานอกจากจะมีการ Backup ข้อมูลเว็บไซต์ให้ตามมาตรฐานปกติแล้ว ลูกค้ายังสามารถ Backup Image ได้ด้วยตนเองผ่าน Control Panel โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมและ Restore ได้ด้วยตนเอง (หรือสามารถเลือกเป็น Auto Backup (image) ได้แต่จะมีค่าใช้จ่ายเดือนละ 100 บาท)

ที่ Mixpint เราตัดเย็บด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง

ระบบการ Backup ของเรานอกจากจะมีการ Backup ข้อมูลเว็บไซต์ให้ตามมาตรฐานปกติแล้ว ลูกค้ายังสามารถ Backup Image ได้ด้วยตนเองผ่าน Control Panel โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมและ Restore ได้ด้วยตนเอง (หรือสามารถเลือกเป็น Auto Backup (image) ได้แต่จะมีค่าใช้จ่ายเดือนละ 100 บาท)