รับรองเครื่องหมาย DBD MIXPRINT

รับรองเครื่องหมาย DBD

รับรองความถูกต้องของเว็บไซต์จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้รับโล่เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2554


เว็บไซต์ของเราได้รับการประเมินและผ่านการรับรองความถูกต้อง เรามีโอกาสได้เข้าร่วมในงานพิธีมอบโล่

ซึ่งเป็นเกียรติประวัติแก่บริษัทของเรา ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ในความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ และการมีตัวตนจริง

ของเรา ผู้ประกอบการที่สามารถตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องได้ตลอดเวลา

 

 

คลิก!!! เพื่อดูข้อมูล

 

คลิก!!! เพื่อดูข้อมูล

ลูกค้าที่ไว้วางใจ

  • ch3
  • ch7
  • RS
  • Lactasoy
  • canon
  • Honda
  • Toyota
  • acer
top